Montáž gabionového plotu z gabionových košů


Nejdůležitější věc při stavbě gabionového plotu je příprava samotného podkladu. Pro správnou montáž plotu z gabionových košů je třeba odkopat na místě, kde bude plot stát 30-50cm zeminy, následně nasypat štěrk/makadam a poté toto místo zhutnit a zarovnat pro vytvoření kvalitního podkladu. Pro lepší stabilizaci gabionového plotu lze na takto zhutněný podklad naskládat zámkovou dlažbu a následně na něj začít stavět gabion. Dokonalou stabilizaci gabionového plotu zaručí betonový základ.

Při montáži gabionového plotu z gabionových košů, jejichž poměr (výška: tloušťka) nepřesahuje 2:1 (příklad: 1m výška, 0,5m tloušťka) není třeba betonování a takový plot je samonosný – nepotřebuje stabilizační sloupky. V případě stavby gabionového plotu z košů, jejichž poměr je větší (příklad: 1m výška, 0,3m tloušťka) je třeba konstrukci zpevnit sloupky, které buď zabetonujeme do země nebo řádně ukotvíme o betonový podklad (obr.3). V každém případě doporučujeme montáž gabionového plotu zkonzultovat s odborníkem.

Jednotlivé gabionové koše smontujeme do požadovaného tvaru přímo na připravený podklad pomocí montážních spirál (spon) a háčků. Pokud se gabionové koše ukládají vedle sebe, cena koše se sníží o cenu boční stěny gabionu, kterou vytvoří boční stěna sousedícího gabionu. Při kladení jednotlivých košů na sebe tvoří dno horního gabionu víko spodního. Takto vytvoříme prázdnou konstrukci z gabionových sítí připravenou k plnění kamenivem. Gabionové konstrukce stavíme postupně po jednotlivých řadách. Nejprve celou spodní řadu naplníme kamenem, teprve poté pokračujeme ve výstavbě dalších pater.

Pro dosažení rovné a nezvlněné pohledové strany gabionového plotu je třeba zpevnit a zafixovat pohledové gabionové sítě (ještě před samotným plněním kamenivem) pomocí lešenářských trubek tak jak je vidět na obrázcích. Díky tomuto postupu dosáhneme dokonale rovného povrchu čelní strany plotu. Po naplnění kamenem můžeme trubky odstranit.

Doporučujeme během samotného plnění gabionových košů kamenivem z pohledové strany ukládat kámen ručně tak, aby mezi jednotlivými kusy byly co nejmenší mezery a aby se kámen co největší plochou opíral o pohledovou síť, čímž dosáhneme rovného a jednolitého vzhledu povrchu. Zbytek objemu plotu vysypeme levným lomovým kamenem z Vašeho okolí.

Více o tématu kámen do gabionů →

 
 
 

© 2024 GabionyLemon.cz | Umisťování obsahu na jiné stránky, jeho rozšiřování tiskem a jinými médii podléhá autorským právům a je možné pouze s písemným souhlasem firmy LEMON trade s.r.o.

Vytvořilo FúúDobre

Bezpečná platba

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store