Nejčastější chyby při montáži 


Gabionový plot PREMIUM

Často opakující se chybou je nedostatečně srovnán a nedostatečně zhutněný podklad na kterém bude gabionové plot stát (platí při montáži do betonu). Při této chybě hrozí vychýlení plotu z osy a celková deformace plotu. Kamenné lůžko by proto mělo mít hloubku alespoň 20 cm.

Příprava podkladu 1
Příprava podkladu 2

Pokud montujeme plot na plotýnku (a ne do země) s výškou do 160 cm stačí použít na její ukotvení ocelové kotvy, které jsou součástí balení. Pokud však montujeme plot na plotýnku s výškou od 180 cm do 240 cm, je třeba použít k jejich ukotvení k betonovému základu výhradně chemické kotvy (nejsou součástí balení). Při použití chemických kotev je velmi důležité vyvrtané díry důkladně vyfoukat od prachu a zbytků po vrtání.

První a častou chybou je, že sloupky nejsou zabetonovány dostatečně hluboko. Správná hloubka je tzv. nezámrzná hloubka, kde už nedochází k promrzání zeminy, nejlépe 80 cm pod povrchem země. Pro montáž gabionových sloupků je proto nutné vybetonovat jámy do hloubky až 80 cm (60 + 20 cm štěrkové lůžko), aby se nám plot časem nezhroutil.

Je třeba dbát na to, aby sloupky byly zabetonovány vždy alespoň o 20cm nižší než je vrchní okraj gabionové plotu. Je to proto aby netrčelo a dali se překrýt kamenem.

Dále je třeba dbát na to, aby sloupek nebyl ukotven příliš blízko k bočním panelem gabionové plotu. Doporučená vzdálenost je 40 - 50 cm od bočního panelu. V opačném případě se sloupek nebude dát obsypat kamenem a bude viditelný, což způsobí necelistvosť kamenného vzezření, které jsme se chtěli.

Důležitou “maličkostí” při montáži sloupků je právě jeho plastový kryt. Kryt na sloupek plní nejen estetickou, ale také ochrannou funkci – díky krytu do sloupku nenaprší, čímž se v zimě předejde jeho roztržení vlivem mrazu a následnému vychýlení plotu z osy.

Montáž sloupků 1
sloupek

Správné rozložení a počet distančních lišt je klíčové pro výsledný design gabionové plotu. Obzvláště obezřetný třeba být při finálním sypání kamene do gabionů, které často způsobuje vyklikávanie distančních lišt, proto je třeba lišty ukládat po vrstvách.

Nedostatečné utažení montážních šroubů M6, M8, kterými jsou spojovány jednotlivé stěny gabionové plotu (šrouby se během montáže povolují z důvodu vibrací zvláště při závěrečném sypání kamenné výplně), proto doporučujeme po dokončení plnění kamenem všechny šrouby zkontrolovat a pevně dotáhnout.

Montážní doplňky 1
Montážní doplňky 2

Je velmi důležité aby se jako výplň gabionů použil čistý lomový kámen bez drobných nečistot jako je písek, bláto nebo hlína, které se časem v důsledku deště vyplaví a mohou způsobit deformaci gabionové stěny.

Jednou z posledních chyb je použití příliš drobné frakce výplňového kamene, což způsobuje jeho následné vypadávání přes oka stěn plotu. Doporučená velikost je min. 63 - 125 mm.

V ojedinělých případech se stává, že se z kamene, kterým je vyplněn gabion, časem začne vyplavovat načervenalý povlak. Následné zbarvení drátu si mnoho lidí nesprávně vysvětlí jako korozi, avšak toto zbarvení je způsobeno nevhodným výběrem kamene s vysokým obsahem železa, které se z kamene uvolňuje kvůli jeho složení a vlivu počasí. Proto je velmi důležité, aby se dbalo se správný výběr kameniva, ze kterého se toto nechtěné barvivo nevyplaví. V případě, že takový jev nastane, je možné cifem nebo jiným vhodným prostředkem vyčistit gabionovou konstrukci od červeného sedimentu.

Kámen
Kámen 2

Gabionový plot PRAKTIK

První a často opakující se chybou je nedostatečně srovnán a nedostatečně zhutněný podklad na kterém bude gabionový plot stát. Při této chybě hrozí vychýlení plotu z osy a celková deformace plotu. Kamenné lůžko by proto mělo mít alespoň 20 cm.

Pokud montujeme plot na plotýnku (a ne do země) s výškou do 163 cm stačí pro dva sloupky spojené zády použít jednu plotýnku, na níž ukotvení stačí použít ocelové kotvy, které jsou součástí balení. Pokud však montujeme plot na plotýnku s výškou 183 cm nebo 203 cm, je třeba na dva sloupky spojené zády použít dvě ploténky. Na jejich ukotvení k betonovému základu musí být použity výhradně chemické kotvy (nejsou součástí balení). Při použití chemických kotev je velmi důležité vyvrtané díry důkladně vyfoukat od prachu a zbytků po vrtání.

Plotýnka
Plotýnky

Další chybou je, že sloupky nejsou zabetonovány dostatečně hluboko. Správná hloubka je tzv. nezámrzná hloubka, kde už nedochází k promrzání zeminy, nejlépe 80 cm pod povrchem země. Pro montáž gabionových sloupků je proto nutné vybetonovat jámu do hloubky až 80 cm (60 + 20 cm štěrkové lůžko), aby se nám plot časem nezhroutil.

1. 1. Nejčastější chybou při montáži gabionového plotu Praktik je nepodložení sítě/panelu v jeho středu, čehož následkem je ohnutí panelů v důsledku gravitace a zatížení panelů kamenem. Gabionový plot by měl být postaven na zpevněném povrchu, aby se jeho panely nenacházely ve vzduchu, ale aby byly řádně opřeny o zem – zejména v jeho středu.

2. V případě potřeby zkrácení plotových panelů na požadovaný rozměr je důležité použít výhradně pákové kleště a ne elektrickou flexibrúsku. Při zkracování panelů řezáním se narušuje ochranná vrstva, která zabraňuje rezivění, avšak při stříhání pákovými kleštěmi si zachová své antikorozní vlastnosti.

Velmi důležitým krokem při stavbě gabionového plotu Praktik je jeho fixace v době tvrdnutí betonu, proto doporučení jsou po osazení panelů zafixovat každý plotový panel při sloupku pomocí dřevěných desek až do doby kdy beton úplně zatvrdne.

Osazování plotových panelů 1
Osazování plotových panelů 2

Správné rozložení a počet distančních háčků je klíčové pro výsledný design gabionového plotu. Obzvláště obezřetný třeba být při finálním sypání kamene do gabionů, které často způsobuje vyklikávaní distančních háčků, proto třeba háčky ukládat postupně po vrstvách.

Je velmi důležité aby se jako výplň gabionů použil čistý lomový kámen bez drobných nečistot jako je písek, bláto nebo hlína, které se časem v důsledku deště vyplaví a mohou způsobit deformaci gabionové stěny.

Jednou z posledních chyb je použití příliš drobné frakce výplňového kamene, což způsobuje jeho následné vypadávání přes oka stěn plotu. Doporučená velikost je min. 63-125mm.

V ojedinělých případech se stává, že se z kamene, kterým je vyplněn gabion, časem začne vyplavovat načervenalý povlak. Následné zbarvení drátu si mnoho lidí nesprávně vysvětlí jako korozi, avšak toto zbarvení je způsobeno nevhodným výběrem kamene s vysokým obsahem železa, které se z kamene uvolňuje kvůli jeho složení a vlivu počasí. Proto je velmi důležité, aby se dbalo se správný výběr kameniva, ze kterého se toto nechtěné barvivo nevyplaví. V případě, že takový jev nastane, je možné cifem nebo jiným vhodným prostředkem vyčistit gabionovou konstrukci od červeného sedimentu.

Kámen 3
Kámen 4

Gabionové koše

Jednou z nejčastějších chyb při montáži gabionových košů je právě špatný podklad. Pro správnou montáž gabionů je třeba odkopat na místě kde bude plot stát 30 - 50 cm zeminy, následně nasypat štěrk / makadam a na závěr toto místo zhutnit a zarovnat pro vytvoření kvalitního podkladu.

Příprava podkladu 3
Příprava podkladu 4

V případě stavby gabionů, které budou sloužit jako opora v náročnějším svahu, který má tendenci erodovat doporučujeme použít stabilizační sloupky, které zabetonujeme do země s 1 m rozestupy.

V případě stavby plotu z košů, jejichž poměr (výška: tloušťka) přesahuje 2 : 1 je třeba konstrukci zpevnit sloupky, které zabetonujeme do země.

Montáž sloupků 3

V případě potřeby zkrácení gabionových sítí na požadovaný rozměr je důležité použít výhradně pákové kleště a ne elektrickou flexibrúsku. Při zkracování sítí řezáním se narušuje ochranná vrstva, která zabraňuje rezivění, avšak při stříhání pákovými kleštěmi si zachová své antikorozní vlastnosti.

Montáž gabionových košů je jednoduchý proces, který vyžaduje postupovat podle číselného pořadí návodu. Při nedodržení pořadí jednotlivých montážních kroků může dojít k deformaci a následnému rozpadu gabionového koše / plotu.

Při spojování košů do ucelených plotů / zdí víme jednoduchým způsobem ušetřit nemalou finanční částku na materiálu tím, že v místě dvou sousedních košů použijeme jen jednu síť namísto dvou a zároveň použijeme pouze jednu spirálu namísto tří. Toto platí v případě bočních, vrchních i spodních sousedních košů.

Spojování košů 1
Spojování košů 2

Správné rozložení montážních háčků jakož i jejich dostatečný počet je klíčové pro výsledný design gabionové zdi / plotu. Častou chybou je použití nedostatečného množství montážních háčků, což způsobuje deformaci gabionů. Čím více háčků použijeme, tím lépe nám bude gabion držet tvar. Obzvláště obezřetný třeba být při finálním sypání kamene do gabionů, které často způsobuje vyklikávaní montážních háčků.

Před samotným plněním kamenem smontovaných gabionových košů je třeba na pohledovou stranu plotu upevnit lešenářské trubky nebo jiné ocelové profily jako na obrázku, díky kterým dosáhneme rovný tvar gabionové stěny.

Příprava před plněním košů 1
Příprava před plněním košů 2

Je velmi důležité aby se jako výplň gabionů použil čistý lomový kámen bez drobných nečistot jako je písek, bláto nebo hlína, které se časem v důsledku deště vyplaví a mohou způsobit deformaci gabionové stěny.

Jednou z posledních chyb je použití příliš drobné frakce výplňového kamene, což způsobuje jeho následné vypadávání přes oka stěn plotu. Doporučená velikost je min. 63 - 125 mm.

V ojedinělých případech se stává, že se z kamene, kterým je vyplněn gabion, časem začne vyplavovat načervenalý povlak. Následné zbarvení drátu si mnoho lidí nesprávně vysvětlí jako korozi, avšak toto zbarvení je způsobeno nevhodným výběrem kamene s vysokým obsahem železa, které se z kamene uvolňuje kvůli jeho složení a vlivu počasí. Proto je velmi důležité, aby se dbalo se správný výběr kameniva, ze kterého se toto nechtěné barvivo nevyplaví. V případě, že takový jev nastane, je možné cifem nebo jiným vhodným prostředkem vyčistit gabionovou konstrukci od červeného sedimentu.

Kámen 5
Kámen 6
 

© 2024 GabionyLemon.cz | Umisťování obsahu na jiné stránky, jeho rozšiřování tiskem a jinými médii podléhá autorským právům a je možné pouze s písemným souhlasem firmy LEMON trade s.r.o.

Vytvořilo FúúDobre

Bezpečná platba

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store