Gabiony a jejich vliv na životní prostředí


gabionový plot
moderní plot z kamene
Opěrná zeď

Při stavbě domu nebo předělávce zahrady se většinou díváme na co nejvýhodnější cenu zboží. Častokrát nám nezbývá dost prostoru na to, abychom brali v úvahu i jiné důležité vlastnosti materiálů, jako například nezávadnost pro životní prostředí, dlouhodobá životnost nebo více účelovost. Ale co když máme možnost spojit všechny 4 vlastnosti do jednoho řešení?

Je vůbec možné zvolit si cenově nejvýhodnější alternativu, která by disponovala 50 letou životností, nadčasovým designem a pozitivním dopadem na životní prostředí?

Řeč je o gabionech, drátěných konstrukcích plněných přírodním kamenem, které se ve stavebnictví využívají již od dob Leonarda da Vinciho. Poprvé byly použity při budování základů pro stavbu Castello Sforzesco v Miláně.

Pojďme se spolu podívat na ekologické a praktické výhody, které nám poskytují gabiony.

Stavební průmysl patří mezi hlavní odvětví, která přispívají ke zhoršujícímu se stavu životního prostředí. Proto je nesmírně důležité, zaměřit se na používání materiálů, které pomáhají řešit environmentální problémy, spojené s neustále narůstající výstavbou.

Měřitelné studie prokázaly, že v porovnání s betonem mají gabiony o 80% nižší uhlíkovou stopu. Toho se podařilo dosáhnout díky šetrnému, ekologicky nenáročnému výrobnímu procesu a materiálům, ze kterých jsou gabiony vyráběny. Gabiony přispívají k dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí hned několika způsoby:

100% Recyklovatelnost gabionů je nevyvratitelným důkazem jejich vysokého, environmentálního významu pro naši planetu. Ocel, která je použita při jejich výrobě, je nejvíce recyklovaným materiálem na světě. Více než 90% použité oceli se opětovně recykluje, aby mohla být nově použita při výrobě aut, stavebních konstrukcí, strojů či obalů. Pro srovnání, v EU se celkově zrecykluje jen něco přes 30% všech vyrobených plastů, což je ve srovnání s ocelí výrazně nižší číslo. Druhou a zároveň i nejvýraznější stavební složkou gabionu je kámen. Ten se přímou cestou vrátí zpět do přírody a bez jakýchkoli vedlejších vlivů tak ukončí nenáročný proces recyklace gabionů.

• Přímým důsledkem globálního oteplování a neustálého kácení lesů je extrémně zvýšené riziko eroze půdy as tím souvisejících povodní. Hladina oceánů a nadzemních vod se postupně zvyšuje, půda pod vlivem odlesňování snadno eroduje a sesouvá se. Gabiony jsou řešením obou těchto problémů zároveň. Pomáhají zastabilizovat svahy, zpevnit břehy řek a zabránit tak povodním. Vytváří flexibilní, ale hlavně propustné opěrné stěny, které nebrání dále protékat drobným tokem podzemní vody. Betonové stěny tyto toky odklánějí a tak dochází k nevratnému narušení přírodního ekosystému v dané oblasti. Z tohoto důvodu gabiony stále častěji nahrazují neekologické betonové opěrné zdi a oplocení a přispívají tak k obnově přirozeného ekosystému naší země. Pokud máte v blízkosti pozemku jezírko, nebo řeku, případně strmí svah, gabionová zeď je ideální a praktické řešení jak ochránit svůj dům a zahradu před případnými povodněmi a sesuvy půdy.

• V současném světě je doprava jednou z hlavních příčin, které ve značné míře přetvářejí naše životní prostředí. Miliony kilometrů silnic a dálnic v nejrůznějších terénech ne vždy vyžadují použití enormního množství betonu. Využití gabionů ke zpevňování břehů podél dálnic umožňuje aby jejich rostliny svými kořeny zarostly z vnějšku i zevnitř, což výrazně přispívá k jejich stabilitě. Listy těchto rostlin pomáhají snížit podíl uhlíku v ovzduší, které zapříčinily výfukové plyny z aut. Toto příroda na betonových stěnách bohužel nedokáže.

Gabiony splňují ta nejpřísnější kritéria pro použití stavebních materiálů v přírodě. Z tohoto důvodu jsou často jedinou možností jak přetvářet krajinu v přírodních rezervacích, parcích a CHKO, kde je zaveden nejvyšší stupeň ochrany přírody. V takových oblastech je třeba co nejcitlivěji a nejšetrněji zasahovat do reliéfu země.

• Gabionové konstrukce představují vhodná architektonická řešení přesně tam, kde náročnost terénu, design a požadavky města nedovolují použít betonové stěny.

Na závěr nesmíme zapomenout na snad nejdůležitější vlastnost gabionů a tou je jejich vysoká životnost. Spojení dvou extrémně odolných materiálů (ocel a kámen) v kombinaci s kvalitní povrchovou úpravou umožňuje gabionům vydržet iv těch nejnáročnějších podmínkách bez výrazné změny tvaru a vzhledu a to na minimálně 50 let. Z dlouhodobého hlediska se proto jedná o nejlevnější způsob vytváření opěrných zdí a realizování zahradních projektů.

GabionyLemon – Naše firma je největším výrobcem gabionových košů a gabionových plotů na Slovensku.

 
 

© 2024 GabionyLemon.cz | Umisťování obsahu na jiné stránky, jeho rozšiřování tiskem a jinými médii podléhá autorským právům a je možné pouze s písemným souhlasem firmy LEMON trade s.r.o.

Vytvořilo FúúDobre

Bezpečná platba

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store