PŘÍPRAVA MONTÁŽE GABIONOVÝCH KOŠŮ

Odkopání sypkého nezpevněného podloží pod gabiony

Zhutnění a zarovnání zeminy jako nutná příprava před vysypáním podkladu kamenivem

Vysypání podkladu kamenivem a jeho následné zarovnání a zhutnění vibrační deskou

Samotná montáž gabionů – složení jednotlivých sítí do požadovaného tvaru pomocí montážních prvků/spirál a háčků.

Samostatná gabionová síť

Montáž jednotlivých sítí do požadovaného tvaru za pomoci montážních prvků

Znázornění montáže jednotlivých gabionových sítí pomocí montážní spirály

Ukázka rozložení montážních-spojovacích háčků

Ukázka postupného plnění gabionového koše kamenivem

Kompletně smontovaný a naplněný gabionový koš

Montážní video samostatného gabionového koše

Montážní video více gabionových košů spojených v řadě za sebou