MONTÁŽ OPĚRNÉ GABIONOVÉ ZDI

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nejdůležitější věc při stavbě opěrné gabionové zdi je příprava samotného podkladu. Podklad pod gabionovou zdí by mělo tvořit štěrkové lože, které musí být dostatečné pevné a zhutněné. Samotná opěrná gabionová zeď by měla být nakloněna do svahu pod úhlem minimálně 5° (není podmínkou – záleží od výšky gabionové zdi a od tlaku zeminy, který bude na konkrétní gabionovou opěrnou zeď působit). Pro lepší stabilizaci jakož i zajištění gabionů proti posunutí mohou sloužit stabilizující ocelové tyče nebo trubky, které zakopeme dostatečně hluboko do podkladu. Stabilizující tyče nemusíme použít, pokud na gabionovou zeď nebude působit velký tlak.

MONTÁŽ GABIONOVÝCH KOŠŮ NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD

Jednotlivé gabionové koše, které budou tvořit opěrnou zeď, smontujeme do požadovaného tvaru přímo na připravený podklad pomocí montážních spirál a distančních háčků. Takto vytvoříme prázdnou konstrukci ze sítí připravenou na plnění kamenivem.

ZAROVNÁNÍ POHLEDOVÉ STRANY

Pro dosažení rovné a nezvlněné pohledové strany gabionové zdi je třeba zpevnit a zafixovat pohledově sítě (ještě před samotným plněním kamenivem) pomocí lešenářských trubek tak, jak vidíte na obrázku. Díky tomuto postupu dosáhneme dokonale rovného povrchu čelní strany zdi.

RUČNÍ UKLÁDÁNÍ KAMENE POHLEDOVÉ STRANY GABIONU

Je dobré, pokud montážní pracovníci během samotného plnění gabionových košů kamenivem z pohledové strany ukládají kámen ručně tak, aby mezi jednotlivými kusy byly co nejmenší mezery, a aby se kámen co největší plochou opíral o pohledovou síť, čímž dosáhneme rovného a jednolitého vzhledu povrchu.

PLNĚNÍ GABIONOVÉ ZDI KAMENEM

Samotné plnění kamenem probíhá za pomoci UNC nakladače, který do připravených košů sype požadovanou frakci kamene (velikost kamene musí být větší než oko sítí gabionových košů.)

HOTOVÁ SPODNÍ ČÁST GABIONOVÉ ZDI

MONTÁŽ VRCHNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI

ZAROVNÁNÍ POHLEDOVÉ STRANY HORNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI

PLNĚNÍ KAMENEM HORNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI

DOKONČENÁ OPĚRNÁ ZEĎ